DNS Park
Balík DNS Park oceníte, ak si chcete dať iba zaregistrovať doménu, bez využitia web hostingu. Ideálne pre zarezervovanie domény na neskoršie využitie. Navyše získate plnú administráciu DNS záznamov pre svoju doménu, takže budete môcť doménu nasmerovať napr. na vlastný server.
  • Cena za mesiac bez DPH: 0.56 € (17,-Sk)  (platba na rok dopredu), plus registrácia domény podľa aktuálneho cenníka
  • Administrácia DNS (zónového záznamu), vrátane pridávania/uberania A, CNAME, MX, NS záznamov
  • prístup do Control Centra, kde máte možnosť meniť všetky nastavenia cez prehľadné www rozhranie [Demonštračná verzia]
  • nepretržitá prevádzka 24h denne
  • žiadne zriaďovacie poplatky
  • Upozornenie: Nejde o službu priameho presmerovania webu na (napr.) free hosting! Objednanú doménu môžete hosťovať na inom serveri (nasmerovaním DNS záznamov), avšak správca servera musí nastaviť server tak aby danú doménu vedel spracovať.
  • Doménu je možné presmerovať na inú doménu v rámci jedného Control Centra, nie však aliasovať alebo presmerovať na podadresár či subdoménu inej domény.


Nastavit SuperHosting.SK ako Home Page | Pridať medzi obľúbené | Kontaktné informácie
© Atlantis Systems, s.r.o.